و حالا خاطرات چند بعدی حاج آقا!

ایشان نه تنها ثابت کرده‌اند که خاطره برای خاطره گوینده خاطره می‌آورد، بلکه حتی ثابت کرده‌اند که خاطره برای همسر خاطره گوینده هم خاطره می‌آورد، یعنی تا این حد حتی!