خبر درگذشت مرتضی پاشایی در بیمارستان بهمن

مرتضی پاشایی درگذشت در 23 آبان

----------------------------------------------------------------
به درخواست فیلترینگ این مطلب پاک شد

-------------------------------------------------------------------

http://upload7.ir/imgs/2014-11/78915497737230578826.png

خبر درگذشت مرتضی پاشایی در بیمارستان بهمن

مرتضی پاشایی درگذشت در 23 آبان

----------------------------------------------------------------
به درخواست فیلترینگ این مطلب پاک شد

--------------------------------------------------------------------