مهم نیست کاری که می کنیم، به نفع ما یا خوشایند دیگران باشد....مهم این است که کار درست را انجام دهیم....


برای مشاهده کامل مطلب به ادامه مطلب مراجعه کنید...

خنده و شادی

شکست و پیروزی

توانستن و نتوانتسن

بهشت و جهنم

کار خوب از پایه

ثروت و فقر

سرنوشت و سرگذشت

قله و دره

وفا و خیانت

عشق و تنفر